งานมิลลิ่งโลหะ Milling

งานมิลลิ่ง

รับงานมิลลิ่งโลหะต่างๆ อาทิ มิลลิ่งเหล็ก , มิลลิ่งสแตนเลส , มิลลิ่งอลูมิเนียม , มิลลิ่งทองเหลือง ตามแบบจากลูกค้า ด้วยเครื่องที่ทันสมัย  จากฝีมือช่างที่มีประสบการณ์