งานกลึงโลหะ ด้วยเครื่อง CNC

งานกลึงโลหะ ด้วยเครื่อง CNC Lathe‎

รับงานกลึงโลหะ ด้วยเครื่อง CNC Lathe‎ ต่างๆ อาทิ กลึงเหล็ก , กลึงสแตนเลส , กลึงอลูมิเนียม , กลึงพลาสติก , กลึงทองเหลือง ตามแบบ, ตามสั่ง ด้วยเครื่องได้มาตรฐาน