เอส อาร์ ซี เมทัลเวิร์ค
เปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมงานจำนวนมากที่สนใจงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่โลหะ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง